Privacy policy

Oświadczenie o przetwarzaniu, sposobie zbierania i wykorzystania danych osobowych:

 

Firma Barbara Rodziewicz edge recruitment z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12 przetwarza dane osobowe (jest administratorem danych) z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez edge recruitment zgodnie z art. 23 ust.1, pkt 1, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z przedmiotem działalności spółki edge recruitment.

 

Przedmiot działalności edge recruitment:

 

  • prowadzenie agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich - usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy,
  • prowadzenie agencji doradztwa personalnego,
  • prowadzenie agencji poradnictwa zawodowego - usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
  • prowadzenie szkoleń,
  • doradztwo biznesowe.

 

Źródłem danych dla Barbara Rodziewicz edge recruitment są wyłącznie materiały i dokumenty (np. CV) przygotowane przez osoby, których dane dotyczą i wyraziły na to zgodę.

 

Barbara Rodziewicz edge recruitment zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.

 

Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne, a w szczególności:

 

  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia),
  • dane dotyczące wykształcenia (nazwę i daty ukończenia szkół, ukończonych kursów),
  • dane dotyczące doświadczenia zawodowego (dane dotyczące miejsca dotychczasowej pracy,sprawowane stanowiska i funkcje ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych czynności, referencje od dotychczasowych pracodawców). Barbara Rodziewicz edge recruitment zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów poczty elektronicznej wszystkich osób, których dane znajdują się w zbiorach Barbara Rodziewicz edge recruitment do kierowania na te adresy komunikatów informacyjnych i korespondencji niezbędnej do realizacji zadań związanych z rekrutacją. Barbara Rodziewicz edge recruitment zapewnia bezpieczeństwo danych swoich klientów. Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją osób trzecich. Podejmujemy środki mające na celu ochronę zbiorów danych kandydatów poprzez ograniczenie dostępu do nich.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail edge@edge.com.pl lub nr tel: 12 313 14 16.