Polityka prywatności oraz klauzula informacyjna

Oświadczenie o sposobie zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych osobowych

 

Firma Barbara Rodziewicz edge recruitment z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12 jest administratorem danych z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez edge recruitment zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z przedmiotem działalności edge recruitment.

 

Przedmiot działalności edge recruitment:

 • prowadzenie agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich – usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy,
 • prowadzenie agencji doradztwa personalnego,
 • prowadzenie agencji poradnictwa zawodowego – usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 • prowadzenie szkoleń,
 • doradztwo biznesowe.

Źródłem danych dla Barbara Rodziewicz edge recruitment są:

 • materiały i dokumenty (np. CV) przygotowane przez osoby, których dane dotyczą i wyraziły na to zgodę,
 • dane publiczne dostępne w internecie (źródła takie jak własne strony internetowe, portale społecznościowe, portale branżowe z danymi teleadresowymi, fora i grupy tematyczne, etc.).

Barbara Rodziewicz edge recruitment zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności prawo do

 • dostępu do udostępnionych danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne, a w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr telefonu, adres e-mail)
 • dane dotyczące wykształcenia (nazwę i daty ukończenia szkół, ukończonych kursów)
 • dane dotyczące doświadczenia zawodowego (dane dotyczące miejsca dotychczasowej pracy, sprawowane stanowiska i funkcje ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych czynności, referencje od dotychczasowych pracodawców).

Barbara Rodziewicz edge recruitment zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów poczty elektronicznej wszystkich osób, których dane znajdują się w zbiorach Barbara Rodziewicz edge recruitment do kierowania na te adresy komunikatów informacyjnych i korespondencji niezbędnej do realizacji zadań związanych z rekrutacją.

 

Barbara Rodziewicz edge recruitment zapewnia bezpieczeństwo danych swoich klientów. Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją osób trzecich. Podejmujemy środki mające na celu ochronę danych klientów poprzez ograniczenie dostępu do nich.

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail edge@edge.com.pl lub nr tel.: 12 313 14 16.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest firma Barbara Rodziewicz edge recruitment, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na rzecz Klientów zainteresowanych pozyskaniem pracowników.
 3. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana udostępnione dobrowolnie lub pozyskane z legalnych i ogólnodostępnych źródeł, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych. W przypadku danych wymaganych prawem ich nie podanie będzie wiązało się z odrzuceniem aplikacji.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym Klientom zainteresowanym pozyskaniem pracownika lub Klientom na rzecz których prowadzony jest proces rekrutacji.
 5. Przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji (chyba, że wyrażono zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji – wtedy do odwołania zgody lub do momentu zamknięcia działalności firmy). Po tym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.
 6. W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby odwołać zgodę należy przesłać informację o treści „Odwołanie zgody na rekrutację” na adres e-mail edge@edge.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.