Rekrutacja i selekcja

direct & executive search

 

Naszą misją jest rekrutacja specjalistów, którzy wniosą oczekiwaną wartość do Państwa organizacji. W zależności od potrzeb oferujemy różne formy współpracy:

 

WERSJA MINI

 • doprecyzowanie oczekiwań i sporządzenie specyfikacji wymagań (opisu stanowiska i profilu kandydata)
 • akcja informacyjna o możliwości podjęcia pracy (direct & executive search, rekomendacje, kontakty osobiste, baza edge, Internet, inne narzędzia)
 • weryfikacja kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy pod kątem spełnienia formalnych wymogów określonych przez klienta – selekcja CV oraz krótka rozmowa telefoniczna (uzyskanie
 • informacji na temat oczekiwań finansowych, okresu wypowiedzenia)
 • poinformowanie kandydatów o ofercie klienta
 • przesłanie CV kandydata wraz z kwestionariuszem dotyczącym umiejętności technicznych oraz krótką notatką w mailu
 • poinformowanie kandydatów o terminach i miejscu spotkań z klientem
 • poinformowanie kandydatów o ostatecznej decyzji klienta co do ewentualnej współpracy
 • monitorowanie satysfakcji klienta i kandydata

 

WERSJA MIDI

 • doprecyzowanie oczekiwań i sporządzenie specyfikacji wymagań (opisu stanowiska i profilu kandydata)
 • akcja informacyjna o możliwości podjęcia pracy (direct & executive search, rekomendacje, kontakty osobiste, baza edge, Internet, inne narzędzia)
 • weryfikacja kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy pod kątem spełnienia formalnych wymogów określonych przez klienta – selekcja CV
 • wywiad telefoniczny z kandydatem
 • poinformowanie kandydatów o ofercie klienta
 • przesłanie CV kandydata wraz z kwestionariuszem dotyczącym umiejętności technicznych oraz krótkim profilem kandydata
 • poinformowanie kandydatów o terminach i miejscu spotkań z klientem
 • poinformowanie kandydatów o ostatecznej decyzji klienta co do ewentualnej współpracy
 • monitorowanie satysfakcji klienta i kandydata

 

WERSJA MAXI

 • doprecyzowanie oczekiwań i sporządzenie specyfikacji wymagań (opisu stanowiska i profilu kandydata)
 • akcja informacyjna o możliwości podjęcia pracy (direct & executive search, rekomendacje, kontakty osobiste, baza edge, Internet, inne narzędzia)
 • weryfikacja kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy pod kątem spełnienia formalnych wymogów określonych przez klienta – selekcja CV
 • rozmowa telefoniczna
 • rozmowa „face to face”
 • poinformowanie kandydatów o ofercie klienta
 • przesłanie CV kandydata wraz z kwestionariuszem dotyczącym umiejętności technicznych oraz profilem kandydata
 • poinformowanie kandydatów o terminach i miejscu spotkań z klientem
 • weryfikacja referencji
 • poinformowanie kandydatów o ostatecznej decyzji klienta co do ewentualnej współpracy
 • monitorowanie satysfakcji klienta i kandydata