twoje doświadczenie
 • Dobra znajomość rozwiązań IaC (Ansible i Kubernetes).
 • Znajomość środowiska Microsoft Azure – przynajmniej w zakresie serwerów wirtualnych Linux, dysków zarządzalnych i usług sieciowych.
 • Umiejętność instalacji i konfiguracji w środowisku Linux aplikacji takich jak: Apache, Nginx, MongoDB.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zwirtualizowaną chmurową infrastrukturą.
 • Stosowanie praktyk “clean code” i “clear design”.
więcej mniej
twoje zadania
 • Udział w tworzeniu i utrzymywaniu systemów informatycznych autorskiej platformy firmy, a także zapewnianie ich bezpieczeństwa, monitorowania i ciągłości działania.
 • Publikowanie aplikacji na środowisko produkcyjne oraz wdrożenie w firmie mechanizmów ciągłego dostarczania (Continuous Delivery).
 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo platformy oraz usprawniających zarządzanie ciągłością działania (BCM).
 • Zapewnienie szybkiego wykrywania i obsługi wszelkich incydentów oraz w obsłudze sytuacji krytycznych dla stabilności platformy.
 • Udział w analizie ryzyk i przeciwdziałaniu im oraz tworzeniu i przeglądach funkcjonujących polityk, procedur i praktyk dotyczących infrastruktury IT.
 • Współpraca z administratorami systemów, developerami oraz osobami zarządzającymi produktem analitykami, testerami i ekspertami z branży, a także zewnętrznymi dostawcami usług.
więcej mniej
to ci się spodoba
Eventy firmowe
Pakiet medyczny
Multisport
Budżet szkoleniowy
 Eventy firmowe
 Pakiet medyczny
 Multisport
 Budżet szkoleniowy
Zainteresowała Cię ta Oferta?
Wyślij nam swoje cv
Edge Team
Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.